SINCE 1924 TO 2024 * SINCE 1924 TO 2024 * SINCE 1924 TO 2024 * SINCE 1924 TO 2024 * SINCE 1924 TO 2024 * SINCE 1924 TO 2024 * SINCE 1924 TO 2024 * SINCE 1924 TO 2024 * SINCE 1924 TO 2024 * SINCE 1924 TO 2024 * SINCE 1924 TO 2024 * SINCE 1924 TO 2024 * SINCE 1924 TO 2024 * SINCE 1924 TO 2024 * SINCE 1924 TO 2024 *

Historie areálu


2013 - 2014

V roce 2013 se podařilo pronajmout prostor bývalého jezdeckého areálu v Mariánském údolí od rodiny Belcredi a začít budovat SCM – Sportovní středisko mládeže. V roce 2014 bylo zprovozněno malé travnaté hřiště, kde mohla začít trénovat družstva přípravek. V srpnu 2014 se začala opravovat velká travnatá plocha, bohužel vzhledem k deštivému podzimu se nepodařilo opravu dokončit a zasít trávu. Přes zimu 2014/2015 provedla firma Veselý zdarma srovnání plochy a na jaře firma Květ Blažovice, jmenovitě pan Vrbas, zasel trávu. Pan Linger dokončil na tomto hřišti kabiny (voda na zavlažování a do kabin, a nové kabiny v II. NP). Areál SCM byl slavnostně otevřen na podzim 2015.

V roce 2014 se podařilo také pokročit i s budovám hlavní tribuny. Klubu byla přidělena dotace ve výši 8 mil. od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 8 mil. od Statutárního města Brna, 400 tis. od Městské části Brno - Líšeň a 1 mil. Kč od Jihomoravského kraje. Výstavba proběhla od listopadu 2014 do května 2015. Byla dokončena hlavní tribuna pro 570 krytých sedadel a kabiny v přízemí. Zbývá dokončit 3 kabiny, WC pro diváky a bufet, to vše ze vstupem ze zadní části hlavní tribuny.

Bylo opraveno hřiště s umělým povrchem.

Vzhledem k tomu, že končí Effeta v orlovně, podal klub žádost na pronájem celé orlovny.

Zatím se nedaří pokročit s budováním náhradního hřiště na poli nedaleko pily, ve vlastnictví rodiny Belcredi. Po ukončení pozemkové reformy dále probíhají jednání klubu na Magistrátu města Brna o výměně pozemků.


2015 - 2016

Na podzim 2015 byl slavnostně otevřen areál SCM - Sportovního střediska mládeže.

V roce 2016 se podařilo pokročit s budováním tribuny, i díky tomu, že byla přidělena dotace ve výši 1 mil. Kč z Jihomoravského kraje. Byla dokončena kabina II. NP (druhá v pořadí od školy), byl vybudován nový chodník mezi tribunou a parkovištěm u Trasty a pořízen nový ukazatel skóre.

V pronajatém prostoru bývalého jezdeckého areálu v Mariánské údolí, od rodiny Belcredi, byla v roce 2016 provedena řádná letní údržba a podsetí velké plochy.

Klub bohužel neuspěl s žádostí o výstavbu haly na zahradě orlovny. Ale Městská část schválila výstavbu nafukovací haly na hřišti Základní školy Novolíšeňská pro potřeby SK Líšeň od 1.11. do 30.3., výstavba má proběhnout v roce 2017.

Podařilo se pokročit s budováním náhradního hřiště na poli u pily, ve vlastnictví rodiny Belcredi. Rodina Belcredi i Odbor územního plánování a rozvoje schválili směnu potřebných pozemků, je třeba ještě získat souhlas Městské části Brno - Líšeň a poté Statutárního města Brna.


2017 - 2018

V pronajatém prostoru v Mariánském údolí se v roce 2017 vybudovala velmi kvalitní travnatá plocha. Proto zde také trénovala všechny družstva přípravek, a v letní přestávce i družstva mužů.

Budování náhradního hřiště na pozemku rodiny Belcredi opět nepokročilo, Městská část Brno - Líšeň tehdy naznala, že klub má již mnoho hřišť, a proto není další potřeba.

V roce 2018 se podařilo opravit hřiště s umělým povrchem, v celkové částce přes 14 mil. Kč. Stalo se tak hlavně díky pomoci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (8 mil. Kč), Statutárního města Brna (4 mil. Kč) a Městské části Brno - Líšeň (2 mil. Kč).

Z Jihomoravského kraje se podařilo získat dotaci 1,5 mil. Kč na dobudování dalších dvou kabin v hlavní tribuně.

Městská část Líšeň zaplatila 180 tis. Kč na postavení nového prostoru pro natáčení utkání na hlavním travnatém hřišti.

Po vzájemné dohodě se ZŠ Novolíšeňská proběhla výstavba nafukovací haly na školním hřišti s umělým povrchem pro potřeby školy a SK Líšeň. Výstavba byla dokončena 12.11.2017, a od 13.11.2017 byla hala v provozu.

Budování náhradního hřiště na poli v blízkosti pily, na pozemku ve vlastnictví rodiny Belcredi, drobně pokročilo. Město Brno sdělilo rodině Belcredi, že je ochotno od nich pozemek pro vybudování náhradního hřiště pronajmout.


2019 - 2020

V létě 2019 se zcela dokončila hlavní tribuna (WC, bufet, zasklení VIP a novinářů). Dále byly také dokončeny stupně vedle tribuny, nová zeď před starými kabinami, sektor pro vlajkonoše hostů, turnikety u hlavní pokladny a také na druhém konci hřiště. A v prostorech starých kabin vzniklo rehabilitační centrum.

Po prvním vyprodaném utkání byla za zadní branku postavena montovaná tribuna, která byla pronajata z brněnského výstaviště. Ta zde již zůstala a v roce 2020 byla zakoupena díky dotacím od Magistrátu města Brna.

Klub vyřídil vše potřebné pro výstavbu nového hřiště vedle toho s umělým povrchem. Ale bohužel ze strany obyvatel domu Leskauerova 7 (za hřištěm) došlo k napadení rozhodnutí stavebního úřadu, a tak bohužel od podání žádosti na stavební úřad stále není žádný výsledek.

Facebook feed